الخميس، 15 ديسمبر 2011

breakeven , !
They say bad things happen for a reason
But no wise words gonna stop the bleeding
'Coz she's moved on while I'm still grieving
And when a heart breaks 
no it don't break even, even no.

What am I gonna do when the best part of me was always you !! 


What am I supposed to say when I'm all choked up and you're ok !! 
I'm falling to pieces
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

Jar Of Hearts
I know I can't take one more step towards you
Cause all that's waiting is regret
And don't you know I'm not your ghost anymore?
You lost the love I loved the most

I learned to live, half-alive
And now you want me one more time

And who do you think you are?
Runnin' 'round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart

You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are?

I hear you're asking all around
If I am anywhere to be found
I have grown too strong
To ever fall back in your arms

Dear, it took so long
Just to feel alright
Remember how to put back
The light in my eyes

I wish I had missed
The first time that we kissed
'Cause you broke all your promises
And now you're back you don't get to get me back

السبت، 3 ديسمبر 2011

ككنْت نـآـآـآوِيْ .. مـآ أضييْقَ ,!!


مآ غفىـآ صّصبآحيْ .. 
على ذآكـْ الططريقَ ليـًـًـًـًن .. ‘ 
نآدتْني ح‘ـحروفي وُ إستِدرْت.. !! 
يسّتفِزّْ الـ‘صصمتْ شرههـآت الرّحيْق .., 

يـ‘آإآإ آخيّ وييييينِكـْ ..؟! 
ويْن قَلبككَ .. , .. وينْ صّصرْت ..!! 

ويـِنْ آككوُن وُ طيْبنَـنآ صآبهْ ـه " ح ر ي ق " ..! 
‘ وْ البَششرّ مَ ههمْ مثّلْ مآنيْ خ‘ـبَرتْ .. ! 
وييين آكّكونْ .. و مَ بقَىـآ فيْنيْ رفِيْق‘.. 
" ي م س ح " الـ‘عَبرآآتْ لآ منّيْ ككدَرْت .. , 

لححظّهـ بسسْ شوَوَويّ .. ! 
بآخّذ ليْ ششَهيْقَ ‘ 
, وُ وُ ودّي آفضْفِضْ دآمْ إنيّ سسّهرْت .. , 
آلبلآ مّآ هُو لآنّي مسستِضيقْ .., 
البلآ فِيْنِيْ { فَر رّ ر حْ } , 
بسسْس .. 
مَ مَ مَ ـآ شَع‘ـرتْ !!! 

يـآ أمّل .. مآ أكسَلكْ  !! 
[ ب/الله .. فييييييقْ ..!! ]
يَعنِيْ , مـ‘عقوولَهـ هَ فيْ بآلِكـْ مآ خخطرّتْ ’’ , 

يَعنِيْ , مـآ آ آ تْ الششُشوْقَ فِيْنـآ .. يَ آلصّديقْ ..؟ 
وُ إلآ يَعنِيْ م‘ـآ درّيتْ إنّي / " عِ ثَ رْ تْ " .. !! 

يـآ أمَلْ .. بتْعيييقً  وُ لـآ مآ تع‘ـييْقَ ؟!! 
م‘ـآ هِيْ بـ/فـآرِقَهه مآ دآمْـ إنّكْ .. 
( مـآ ذكّر ر تْ ) 
ككنْت نـآـآـآوِيْ .. مـآ أضييْقَ .. 
‘ كِنْت نـآو و يْ .. 
‘ كِنْت نـآو و يْ .. 

" ك ن ت " ..
لكّنْ مـآ قِدّرْت .. , !! 

</3 |! .. 

الجمعة، 2 ديسمبر 2011

مـآـإـآ يسسسـألوٌنْوُ إككْتـًشَفتْ إنّـي لَـو‘ مَ أسْسْسْـأل ‘ ..! 
هُهمْ آبدّ مـآـإـآ يس س سـألوٌنْ نَ .., ! =(